Chính sách bảo hành đối với bút Space Pen

( Nếu bạn ở nơi khác ngoài Mĩ, vui lòng liên hệ đại lí chính hãng của Fisher Space Pen tại nơi bạn đang sống )

Tại tập đoàn Fisher Space Pen, chúng tôi chịu trách nhiệm cho mọi sản phẩm. Bút của chúng tôi được bảo hành khi có bất kì lỗi nào từ nhà sản xuất xảy ra.

Nếu Bút Fisher Space của bạn bị hỏng hoặc bị lỗi, hãy gửi chúng đến đại lí phân phối tại nơi bạn đang sống.

Đại lí sẽ chịu trách nhiệm gửi sản phẩm về cho chúng tôi. Tại đây, sản phẩm sẽ được phân tích kĩ lưỡng để xác định lỗi và tiến hành sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí ( nếu lỗi phát sinh từ nhà sản xuất )

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm bị mất hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển.